Gåfood ett gott alternativ i färskvaruhyllan

Gåfood är den lilla leverantören med de stora möjligheterna.

Vi producerar all mat i vårt kök i Säter.

 

Gåfood är certifierat enligt IP-Livsmedelsförädling och uppfyller kraven

i överensstämmelse med Svensk Sigill kvalitetssystem.

 

 

Skapa lönsamhet, smaka Gåfood - den goda omtanken.